Uchwała nr XIV/124/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2019w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730, 2020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/124/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730, 2020) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (650kB) pdf

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 grudnia 2019, 13:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208