Uchwała nr XIV/122/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2019w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej, nadanego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 88, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 1473) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/122/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej, nadanego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 88, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 1473) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (193kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 grudnia 2019, 13:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164