Uchwała nr XIV/121/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Szubin.Na podstawie art. 48, 48a, 51 oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507, 1622 i 1690) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/121/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Szubin.

Na podstawie art. 48, 48a, 51 oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507, 1622 i 1690) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 grudnia 2019, 13:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212