Uchwała nr VIII/68/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 7 maja 2019w sprawie planu sieci szkół podstawowych.Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432 i 2500) oraz art.39 ust 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000, 1290, 1669 i 2245 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/68/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 maja 2019


w sprawie planu sieci szkół podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432 i 2500) oraz art.39 ust 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000, 1290, 1669 i 2245 ) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (544kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2862 z dnia 2019-05-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 maja 2019, 18:00:44)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (29 maja 2019, 10:24:37)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189