Uchwała nr VII/61/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 18 kwietnia 2019w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 892, z 2018 r. poz.1588, 1669 i 2244), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629,1693, 2126, 2193, 2244, 2354, z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/61/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 kwietnia 2019


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 892, z 2018 r. poz.1588, 1669 i 2244), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629,1693, 2126, 2193, 2244, 2354, z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (301kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca X/85/19.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2534 z dnia 2019-04-26

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 kwietnia 2019, 15:48:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 stycznia 2020, 10:19:18)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152