Uchwała nr VII/58/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 18 kwietnia 2019w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, nieruchomości na rzecz Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191; Nr 43, poz. 253; Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 23, poz. 102; Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i z 2017 r. poz. 653) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/58/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 kwietnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, nieruchomości na rzecz Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191; Nr 43, poz. 253; Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 23, poz. 102; Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i z 2017 r. poz. 653) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (295kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 kwietnia 2019, 15:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112