Uchwała nr VI/53/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 14 marca 2019w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840, z 2018 r., poz. 650, 663, 2245), po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Szubin, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/53/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 14 marca 2019


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840, z 2018 r., poz. 650, 663, 2245), po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Szubin, uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (219kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XVII/162/162.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1681 z dnia 2019-03-22

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (20 marca 2019, 10:30:11)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 kwietnia 2020, 12:07:41)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315