Uchwała nr VI/51/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 14 marca 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie-Wsi, gmina Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 z 2019 r. poz. 2500) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/51/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 14 marca 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie-Wsi, gmina Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 z 2019 r. poz. 2500) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (427kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (20 marca 2019, 10:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138