Uchwała nr XLVIII/592/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 18 października 2018w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.Na podstawie art.41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/592/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 października 2018


w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.

Na podstawie art.41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (313kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5489 z dnia 2018-10-30

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (26 października 2018, 14:04:44)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (31 października 2018, 11:39:53)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241