Uchwała nr XLI/517/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 15 marca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/517/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 15 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (1641kB) pdf

Zmiana do uchwały nr XLII/319/13.

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 marca 2018, 10:19:45)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (4 lipca 2018, 14:45:03)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203