Uchwała nr XXXIX/488/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok.Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/488/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok.

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (303kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2018, 14:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313