Uchwała nr XXVIII/347/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 grudnia 2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/347/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (1718kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 283 z dnia 2017-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (5 stycznia 2017, 11:07:24)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (1 marca 2017, 08:47:14)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615