Uchwała nr XXVIII/344/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 grudnia 2016w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250 i 1920) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVIII/344/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250 i 1920) uchwala się co następuje:
pobierz uchwałę (702kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XXII/203/20.
Uwaga!!

Akt uchyla uchwałę Nr XI/85/15 pobierz uchwałęUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 280 z dnia 2017-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (5 stycznia 2017, 10:20:46)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 sierpnia 2020, 12:41:24)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473