Uchwała nr XXVII/337/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/337/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) uchwala się, co następuje:
Akt uchylony.
Uchwała obowiązująca XXXVII/473/17.
Uwaga!!

Akt uchyla uchwałę Nr XXVI/317/16 pobierz uchwałęUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4799 z dnia 2016-12-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 12:26:36)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 marca 2020, 11:10:13)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647