Uchwała nr XXVII/336/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 6k, w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/336/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 6k, w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250) uchwala się, co następuje:

Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XXII/202/20.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4798 z dnia 2016-12-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 12:22:39)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 sierpnia 2020, 12:20:48)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 942