Uchwała nr XXII/271/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/271/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (181kB) pdf
Uwaga!!

Akt uchylony uchwałą Nr XXIII/288/16 pobierz uchwałę

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 66/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały pobierz rozstrzygnięcieUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2031 z dnia 2016-06-17

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 czerwca 2016, 13:49:17)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (17 marca 2017, 09:41:30)
Zmieniono: zaktualizowano informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293