Uchwała nr XIX/243/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 marca 2016w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla LeśnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/243/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 marca 2016


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (980kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 941 z dnia 2016-03-18

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (17 marca 2016, 12:31:41)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (23 marca 2016, 09:56:32)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327