Uchwała nr XIX/242/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 marca 2016w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary JarużynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stary Jarużyn, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/242/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 marca 2016


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stary Jarużyn, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (219kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 940 z dnia 2016-03-18

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (17 marca 2016, 12:29:22)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (23 marca 2016, 09:51:20)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336