Uchwała nr XIX/236/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 marca 2016w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 150, z 2015r. poz. 1322 oraz poz. 1777 i z 2016r. poz. 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) uchwala się:

Uchwała nr XIX/236/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 marca 2016


w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2016-2020

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 150, z 2015r. poz. 1322 oraz poz. 1777 i z 2016r. poz. 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) uchwala się:
pobierz uchwałę (237kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 936 z dnia 2016-03-18

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (17 marca 2016, 12:16:56)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (23 marca 2016, 09:45:25)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 280