Uchwała nr XVIII/215/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 lutego 2016w sprawie uchwalenia statutu sołectwa CiężkowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ciężkowo, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/215/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 lutego 2016


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ciężkowo, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (219kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XVI/150/15 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 595 z dnia 2016-02-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (12 lutego 2016, 10:01:21)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 maja 2020, 07:22:23)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309