Uchwała nr XVIII/209/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 lutego 2016w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie SzubinNa podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380, z 2010 roku, Nr 57 poz. 353, z 2012 roku, poz. 908, z 2013 roku, poz. 1635, z 2015 roku, poz. 1505 i 867)

Uchwała nr XVIII/209/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 lutego 2016


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380, z 2010 roku, Nr 57 poz. 353, z 2012 roku, poz. 908, z 2013 roku, poz. 1635, z 2015 roku, poz. 1505 i 867)
pobierz uchwałę (183kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca III/7/18.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 591 z dnia 2016-02-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (11 lutego 2016, 15:56:49)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 14:00:44)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258