Uchwała nr XVIII/207/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 lutego 2016w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rokNa podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/207/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 lutego 2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (268kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (11 lutego 2016, 15:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255