Uchwała nr XVII/202/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 238 z dnia 2016-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2016, 18:39:17)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (18 lutego 2016, 12:41:12)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411