Uchwała nr XVII/200/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/200/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 237 z dnia 2016-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2016, 18:35:57)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (18 lutego 2016, 12:39:50)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916