Uchwała nr XVII/186/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia statutu sołectwa SłupyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Słupy, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/186/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Słupy, uchwala się, co następuje:


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 223 z dnia 2016-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2016, 17:59:23)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (17 lutego 2016, 14:33:21)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411