Uchwała nr XVII/167/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2015w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163, poz.693, poz.1058, poz.1240, poz.1310 i 1607) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/167/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163, poz.693, poz.1058, poz.1240, poz.1310 i 1607) uchwala się, co następuje:


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 213 z dnia 2016-01-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2016, 17:02:09)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (17 lutego 2016, 14:06:09)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256