Uchwała nr XVI/143/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2015w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223 i 1434) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/143/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223 i 1434) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (189kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLII/528/18.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4338 z dnia 2015-12-15

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2015, 15:36:29)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 15:23:15)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320