Uchwała nr XVI/142/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774,1045 i 1283) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/142/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774,1045 i 1283) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (1051kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLV/556/18


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4337 z dnia 2015-12-15

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2015, 15:34:52)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 14:40:33)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269