Uchwała nr XVI/141/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. 2015 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. 2015 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (185kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4336 z dnia 2015-12-15

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2015, 15:33:02)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (12 stycznia 2016, 14:26:00)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dziennika Urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521