Uchwała nr XV/133/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 listopada 2015w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P 2015 r. poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. poz. 1029) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/133/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P 2015 r. poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. poz. 1029) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (185kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3503 z dnia 2015-11-17

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 listopada 2015, 17:50:21)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (12 stycznia 2016, 12:21:16)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dziennika Urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421