Uchwała nr XIII/119/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2015w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz.2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/119/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz.2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (5721kB) pdf

 

Uwaga!

Uchwała utraciła moc, z wyjątkiem § 33.

Uchwała obowiązująca XVII/160/20.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3103 z dnia 2015-10-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (12 października 2015, 16:10:17)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (29 kwietnia 2020, 08:44:02)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335