Uchwała nr XIII/118/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2015w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla LeśnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/118/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (980kB) pdf
 
Uwaga!
 
Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XVII/159/20 

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (12 października 2015, 16:08:32)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 kwietnia 2020, 11:28:58)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271