Uchwała nr XII/105/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 sierpnia 2015w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, 1044 i 1045) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1017 i 1131) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/105/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015


w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, 1044 i 1045) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1017 i 1131) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (174kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2633 z dnia 2015-09-03

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (1 września 2015, 09:25:27)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (16 września 2015, 15:35:40)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234