Uchwała nr XI/85/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 lipca 2015w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/85/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (450kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
uchwała obowiązująca XXVIII/344/16.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2476 z dnia 2015-08-07

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 sierpnia 2015, 15:25:04)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (24 marca 2020, 20:17:53)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339