Uchwała nr X/76/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 czerwca 2015w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1027) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/76/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1027) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (180kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2198 z dnia 2015-07-06

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 11:03:58)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (16 września 2015, 14:43:31)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413