Uchwała nr V/36/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 marca 2015zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 1027, 1036, 1145, 1149, 1313, 1289 i 35; z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1215, 1328, 1171 i 1644) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/36/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 marca 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 1027, 1036, 1145, 1149, 1313, 1289 i 35; z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1215, 1328, 1171 i 1644) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (179kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 808 z dnia 2015-03-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (12 marca 2015, 15:03:36)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (16 września 2015, 12:58:59)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337