Uchwała nr V/29/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 marca 2015w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/29/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 marca 2015


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (187kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLV/557/18.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 805 z dnia 2015-03-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (12 marca 2015, 13:18:35)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 14:35:53)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304