Uchwała nr IV/26/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 stycznia 2015w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 k ust 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 oraz z 2015r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 stycznia 2015


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 k ust 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 oraz z 2015r. poz. 87) uchwala się, co następuje:pobierz uchwałę (177kB) pdf


UWAGA!!
Ze względu na  uchwałę nr VI/22/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015 r. w/w uchwała została unieważniona w części.

Wobec powyższego uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 r. została uchylona uchwałą Nr X/76/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 356 z dnia 2015-02-09

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 lutego 2015, 15:28:37)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (2 lutego 2016, 08:22:13)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 510