Uchwała nr IV/18/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 stycznia 2015w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z § 60 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 stycznia 2015


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z § 60 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (646kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 lutego 2015, 15:14:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484