Uchwała nr LII/417/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 października 2014w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 895) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/417/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 października 2014


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 895) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (184kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3063 z dnia 2014-11-06

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 listopada 2014, 15:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658