Uchwała nr LI/408/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2014w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/408/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2014


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. poz. 718) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (178kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2805 z dnia 2014-10-09

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 października 2014, 13:11:03)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (9 października 2014, 15:22:05)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1116