Uchwała nr LI/405/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2014w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 12 § 4, 5, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/405/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2014


w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 12 § 4, 5, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (176kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2804 z dnia 2014-10-09

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 października 2014, 13:03:26)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (9 października 2014, 15:09:11)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773