Uchwała nr L/398/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 września 2014w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 i 1593) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/398/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 września 2014


w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 i 1593) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (196kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XX/189/20.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2513 z dnia 2014-09-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 września 2014, 09:31:00)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (25 czerwca 2020, 07:51:18)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707