Uchwała nr L/395/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 września 2014w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa NadkanaleNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z 2012 r. poz. 1534), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadkanale, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/395/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 września 2014


w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Nadkanale

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z 2012 r. poz. 1534), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadkanale, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (212kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2511 z dnia 2014-09-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (10 września 2014, 09:28:03)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (15 września 2014, 10:46:07)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476