Uchwała nr XLVIII/373/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 18 czerwca 2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445; z 2013 r., poz. 21, 405 i 1238 oraz z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/373/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 czerwca 2014


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445; z 2013 r., poz. 21, 405 i 1238 oraz z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (391kB) pdf
Załącznik nr 1 do uchwały (część 1 z 2) (10240kB) zip
Załącznik nr 1 do uchwały (część 2 z 2) (7689kB) plik


UWAGA!
Załącznik nr 1 składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności należy wszystkie dwie części ściągnąć na dysk komputera, a następnie rozpakować przy użyciu programu archiwizującego np. 7-Zip, WinZip.
Do utworzenia archiwum użyto programu 7-Zip w wersji 9.20.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1914 z dnia 2014-06-27

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (25 czerwca 2014, 09:02:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (30 czerwca 2014, 11:46:46)
Zmieniono: dodano pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1744