Uchwała nr XLIII/328/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 23 stycznia 2014w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 i 509) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/328/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 stycznia 2014


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 i 509) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (292kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca IV/30/18.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 252 z dnia 2014-01-29

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (27 stycznia 2014, 12:06:12)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 lutego 2020, 15:21:03)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 479