Uchwała nr XLIII/321/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 23 stycznia 2014w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rokNa podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/321/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 stycznia 2014


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z § 66 ust. 1 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (263kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (27 stycznia 2014, 11:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607