Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja"

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2020
wartość:
termin składania ofert: 16 listopada 2020  13:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja” zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie

zamawiający: OSP Rynarzewo, prowadzący postępowanie Gmina Szubin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2020
wartość:
termin składania ofert: 1 lipca 2020  13:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin oraz ich zagospodarowanie w latach 2020-2021

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. 

zamówienie na:

Przebudowę części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość:
termin składania ofert: 30 marca 2020  13:30
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571” zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2020
wartość:
termin składania ofert: 20 marca 2020  13:30
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenie

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość:
termin składania ofert: 19 lutego 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego” - wyposażenie – Część 1 i Część 2 zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020
wartość:
termin składania ofert: 13 lutego 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość:
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)