zamówienie na:

Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenie

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość:
termin składania ofert: 19 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego” - wyposażenie – Część 1 i Część 2 zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  
Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu. (880kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1960kB) pdf
Część 1 - załączniki do SIWZ
Część 2 - Załączniki do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.02.2020 r. (43kB) pdf
__________________________________________________________________________________________
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.02.2020 r. (51kB) pdf

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. - Istotne postanowienia umowy - Część 2 (76kB) word
Załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. - Specyfikacja techniczno-jakościowa/formularz asortymentowo-cenowy - Część 2 (38kB) excel

Uwaga!
Załącznik nr 3 został skompresowany i podzielona na 3 części programem 7-Zip. Aby otworzyć zawartość należy w pierwszej kolejności zapisać wszystkie części na dysku komputera, a następnie rozpakować programem 7-Zip archiwum.
Załącznik nr 3 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. część 1 - Niedźwiady projekt wizualizacji wnętrz część 1. (10240kB) plik
Załącznik nr 3 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. część 2 - Niedźwiady projekt wizualizacji wnętrz część 2. (10240kB) plik
Załącznik nr 3 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. część 3 - Niedźwiady projekt wizualizacji wnętrz część 3. (259kB) plik

Załącznik nr 4 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. - Rzuty (238kB) pdf
Załącznik nr 5 do zmiany treści SIWZ z 11.02.2020 r. - Załączniki do SIWZ - Część 2. (148kB) word
__________________________________________________________________________________________
Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (74kB) pdf
__________________________________________________________________________________________
Zmiana treści SIWZ z 14.02.2020r. (271kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ z 14.02.2020r. (325kB) pdf
_________________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert (72kB) pdf
__________________________________________________________________________________________
Unieważnienie postępowania w Części 1 i w Części 2 (166kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść:
Opublikował: Magdalena Zygowska (7 lutego 2020, 12:42:03)

Ostatnia zmiana: Emilia Jasińska (26 lutego 2020, 13:58:20)
Zmieniono: dodano unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 624