zamówienie na:

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2019
wartość:
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020 w Części nr 1 postępowanie zostało unieważnione, w Części nr 2 została wybrana oferta złożona przez firmę Piekarnia – Ciastkarnia Grzegorz Grobelski, ul. Powstańców Wielkopolskich 54, 89-200 Szubin, w Części nr 3 została wybrana oferta złożona przez firmę Art. Spoż. -Rol. Hurt-Detal G. Bielicka, ul. Kościelna 5, 89-100 Nakło n. Not. 
Pobierz ogłoszenie o zamówieniu. (842kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2076kB) pdf
Załącznik dla Części nr 1.
Załącznik dla Części nr 2.
Załącznik dla Części nr 3.
___________________________________________________________________________________________
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.12.2019 r. (199kB) pdf
Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ z dnia 13.12.2019 r. - Część nr 1. (59kB) zip
Załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ z dnia 13.12.2019 r. - Część nr 2. (55kB) zip
Załącznik nr 3 do zmiany treści SIWZ z dnia 13.12.2019 r. - Część nr 3. (64kB) zip
___________________________________________________________________________________________
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.12.2019 r. (221kB) pdf
___________________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert. (300kB) pdf
___________________________________________________________________________________________
Unieważnienie postępowania w Części nr 1. (205kB) pdf
___________________________________________________________________________________________
Pobierz zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Części nr 2 Części nr 3. (275kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść:
Opublikował: Magdalena Zygowska (11 grudnia 2019, 14:28:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Zygowska (19 grudnia 2019, 14:39:08)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217